Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Historia DPS

- Dom pomocy Społecznej w Sandomierzu powstał w 1993 roku z incjatywy ówczesnj dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, pani Felicji Jachimowicz. Na początku była to Kuchnia Caritas, jednak z powodu braku odpowiednich warunków, planowano urządzenie nowej kuchni. Później miał to być dom dziennego pobytu dla osób starszych, ostatecznie zdecydowano o budowie domu pomocy społecznej.           

 

- Nowo utworzony budynek oddano do użytku 09.12.1993 roku. Swoją działalność Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu zapoczątkował zorganizowaniem wigilii w 1993 roku, dla osób biednych i bezdomnych z terenu Sandomierza.

 

- Pierwsi podopieczni zostali przyjęci do DPS-u w lutym 1994 roku. Przygotowano wówczas 28 miejsc w wygodnych i odpowiednio przystosowanych jedno, dwu i trzy osobowych pokojach. Każdy podopieczny miał możliwość korzystania z własnej toalety i łazienki. Pokoje, w których mieszkali pensjonarjusze były usytułowane na parterze i na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mieli też do dyspozycji świetlicę, dużą jadalnię oraz  kaplicę, gdzie obbywały się Msze Święte. Personel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu liczył 27 osób.

 

- W 1995 roku dyrektor DPS-u, siostra Teresa Kozera, podjęła starania dotyczące rozbudowy placówki. Inicjatywę wspierało wiele osób, w tym lokalne instytucje oraz władze samorządowe ówczesnego województwa tarnobrzeskiego. Duże wsparcie uzyskano też ze strony Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Emmendingen. Rozbudowę DPS w Sandomierzu wspierali również przedstawiciele władz miejskich w Emmendingen - nadburmistrz Urlich Niemman, Manfred Sperling, a także Peter Zimmerman.

 

- W 1996 roku rozpoczęto rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

 

- W czerwcu 2001 roku rozbudowę placówki zakończono, natomiast 16 czerwca tego roku dokonano uroczystego otwarcia DPS.


- Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, z miejscami dla przewlekle somatycznie chorych.

 

- 20 czerwca 2012 roku utworzone zostało STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH SENIORA", działające przy DPS w Sandomierzu.

 

 - 21 czerwca 2013 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadania, w ramach projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W imieniu Instytucji Realizującej umowę podpisała wojewoda świętokrzyska - Bożentyna Pałka-Koruba; natomiast ze strony beneficjentów: przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej z: powiatu opatowskiego, gminy Kielce, powiatu kieleckiego, powiatu sandomierskiego i powiatu buskiego. Spośród 13 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski i powiat buski. Realizowany projekt zaowocuje powstaniem lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej. Zostaną też utwożone odpowiednio wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji medycznej i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników DPS-u.

Deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LOKALIZACJA

Pogoda