Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

O stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"UŚMIECH SENIORA"
DZIAŁA PRZY  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SANDOMIERZU
 

"UŚMIECH JEST JAK SŁOŃCE, KTÓRE SPĘDZA CHŁÓD Z LUDZKIEJ TWARZY"                  

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

 
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków. 
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wyrazi gotowość przystąpienia i deklaruje opłacać ustalone składki oraz podejmować działania określone statutem.


 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Izabela Wójcik - Prezes Zarządu
Małgorzata Chodurska - Wiceprezes Zarządu
Ewa Petecka - Sekretarz
Gabriela Paź - Skarbnik


  

STOWARZYSZENIE OFERUJE 

 

  • Pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
  • Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie  całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich integrację ze środowiskiem.
  • Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.
  • Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i nie tylko,    a w szczególności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  • Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepłnosprawnych oraz w podeszłym wieku, stwarzanie integracji z osobami zdrowymi.
  • Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.
  • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.
  • Współpracai kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży.
  • Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i nie tylko oraz organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami.
  • Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LOKALIZACJA

Pogoda