Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zrealizowane projekty

ROK 2013:
1. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. :„PROWADZENIE W RAMACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” - 2 000,00 ZŁ, (108 UCZESTNIKÓW).

2. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
PROJEKT PN.: „POZNAJMY SIEBIE – RAZEM ŁATWIEJ, CZY JESTEŚ STARY, CZY JESTEŚ MŁODY” - 2 640,00 ZŁ, (116 UCZESTNIKÓW).

ROK 2014:
1.URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. „PROWADZENIE W RAMACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” - 3 000,00 ZŁ, (93 UCZESTNIKÓW).

2. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
PROJEKT PN. „AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ GRANIC” - 11 134,00 ZŁ, (110 UCZESTNIKÓW).

3. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 (ASOS 2014-2020)
PROJEKT PN. „UCZMY SIĘ SIEBIE I OD SIEBIE – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROŻNYCH GRUP WIEKOWYCH” - 30 000,00 ZŁ, (150 UCZESTNIKÓW).

4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PROJEKT PN. „AKTYWNI RAZEM” - 7 110,00 ZŁ, (74 UCZESTNIKÓW).

ROK 2015
1. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. „PROWADZENIE W RAMACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” - 8 000,00 ZŁ, (225 UCZESTNIKÓW).

2. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. "PROWADZENIE PUNKTU EDUKACYJNO - KONSULTACYJNEGO DLA OFIAR PRZEMOCY, OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLI I NARKOTYKÓW" - 20 000,00 ZŁ, (75 UCZESTNIKÓW).

3. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. " PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ, INFORMACYJNO - EDUKACYJNEJ ORAZ SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I PRZEMOCY" - 10 000,00 ZŁ, (OK.1107 UCZESTNIKÓW).

4. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
PROJEKT PN. "AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA” - 4 988,95 ZŁ, (165 UCZESTNIKÓW).

5. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PROJEKT PN.  ”W KAŻDYM CIELE ZDROWY DUCH – AKTYWIZACJA PROZDROWOTNA OSÓB STARSZYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY”- 7 116,00 ZŁ, (190 UCZESTNIKÓW).

6. POWIAT SANDOMIERSKI
PROJEKT PN. "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - 3 600,00 ZŁ, (136 UCZESTNIKÓW).

ROK 2016
1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PROJEKT PN. "WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” - 3 800,00 ZŁ, (82 UCZESTNIKÓW).

2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PROJEKT PN. „AKTYWIZACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY” - 4 000,00 ZŁ, (117 UCZESTNIKÓW).

ROK 2017
1. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN. „PROWADZENIE PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH DOROSŁE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” - 5 000,00 ZŁ, (OK. 50 UCZESTNIKÓW).

2. POWIAT SANDOMIERZ
PROJEKT PN. „UPOWSZECHNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SANDOMIERZA  I ZABYTKÓW REJONU SANDOMIERSZCZYZNY WŚRÓD OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” - 1 700,00 ZŁ, (52 UCZESTNIKÓW).

ROK 2018
1.WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
PROJEKT PN „ ŻYJ Z CAŁYCH SIŁ - INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI” – 5000,00 ZŁ, ( 67 BENEFICJENTÓW).

2. POWIAT SANDOMIERSKI
PROJEKT PN „ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO DÓBR KULTURY SANDOMIERZA OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM”- 2000,00 ZŁ, ( 68 BENEFICJENTÓW).

3. BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA
PROJEKT PN „PROWADZENIE PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH DOROSŁE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” – 4000,00 ZŁ. ( 67 BENEFICJENTÓW).

ROK 2019
1. ŚWIETOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PROJEKT PN. ZAWSZE PEŁNI ŻYCIA – 15810,00 ZŁ. ( 161 BENEFICJENTÓW).

2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
PROJEKT PN. „ZAWSZE RAZEM” – 6000,00 ZŁ. ( 147 BENEFICJENTÓW).

3. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU
PROJEKT PN „PROGRAMÓW INTEGRUJĄCYCH DOROSŁE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE SPOŁECZEŃSTWEM” –  4000,00. ZŁ. ( 127 BENEFICJENTÓW).

4. POWIAT SANDOMIERZ
PROJEKT PN. „KULTURA I SZTUKA ZBLIŻA”  –  2500,00. ZŁ. ( 74 BENEFICJENTÓW).

5. POWIAT SANDOMIERZ PROJEKT
PN. „NAJWAŻNIEJSZE ZDROWIE” –  2000,00. ZŁ. ( 43 BENEFICJENTÓW).

ROK 2020
1. URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU PROJEKT PN. „PROFESJONALNA HIGIENA FUNDAMENTEM ZDROWIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – 5500,00 ZŁ, ( 125 BENEFICJENTÓW).

2. POWIAT SANDOMIERSKI PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE IZOLACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW – PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO” – 1470,00 ZŁ, (50 BENEFICJENTÓW).

3. POWIAT SANDOMIERSKI PROJEKT PN. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – 3000,00 ZŁ (20 BENEFICJENTÓW).

4. OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE, OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REALIZUJĄCY PROGRAM ”DZIAŁAJ LOKALNIE” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI NA MOCY UMOWY ZAWARTEJ Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE. PROJEKT PN. „NOWA NORMALNOŚĆ”– PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM COVID-19 – 2500 ZŁ, (36 BENEFICJENTÓW).

Deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LOKALIZACJA

Pogoda